INTERNATIONAL   KARATE   ASSOCIATION   POLAND

Karate-do.net.pl

EGZAMIN CENTRALNY

       W dniu 16.06.2018 w Honbu Dojo IKA POLAND, odbędzie się centralny egzamin na wyższe stopnie uczniowskie 5-1 kyu. Do egzaminu mogą przystąpić osoby które uzyskały zgodę prowadzącego (Shihan/Sensei) zajęcia w klubie należącym do IKA POLAND.

Czytaj więcej: EGZAMIN CENTRALNY