INTERNATIONAL   KARATE   ASSOCIATION   POLAND

Karate-do.net.pl

Gosoku-ryu (go - twardo, soku - szybko) to styl karate który został opracowany na bazie doświadczeń w różnych sztukach walki przez Soke Takayuki Kubota. Cechą charakterystyczną tego stylu jest szczelna obrona (np. blok gosoku-uke), oraz bardzo szybkie kontrataki. Mistrzowi Kubota udało się połączyć dwa skrajne style karate shorin-ryu i shorei-ryu. Soke nie chce porównywać Gosoku-ryu z innymi stylami. Na pytanie który styl jest lepszy odpowiada „Karate to karate!” dając nam do zrozumienia, iż wieloletnia praktyka sprawia że zaczynamy widzieć więcej podobieństw między stylami niż różnic. Podczas tworzenia stylu Gosoku-ryu Mistrz Kubota skoncentrował się na trzech obszarach:
1. uniwersalnej promocji karate,
2. dostosowaniu karate do praktycznego wykorzystania
3. ulepszeniu istniejących metod nauczania i szkolenia,
w szczególności dzieci i młodzieży.

Soke wierzy że karate-do jest darem Japonii dla reszty świata i nie chce by pozostało ono za zamkniętymi drzwiami, dlatego prowadzi liczne seminaria szkoleniowe na całym świecie, przekazując swoja wiedzę następnym pokoleniom.

Mistrz Kubota szkoląc przez wiele lat FBI oraz policję amerykańską zauważył, że karate powinno być dostosowane do potrzeb naszych czasów. Czuł, że większość bazujących na ruchach zwierząt rytualnych postaw, symbolicznych gestów i technik charakterystycznych dla starożytnych systemów, stała się niepraktyczna w realnych sytuacjach. Z jednej strony Soke, posiadający wielki szacunek dla tradycji i osiągnięć dawnych mistrzów, nie chciał aby modyfikacji uległy klasyczne sposoby treningu. Z drugiej jednak wiedział, że sztuka walki musi być dostosowana do potrzeb XX i XXI wieku. Z tego powodu Soke opracował nową szkołę karate-do, która pozostaje wierna ideałom przodków, a jednocześnie uzupełniona jest o praktyczne innowacje.

Niektóre z idei na bazie których Soke Takayuki Kubota oparł styl Gosoku-ryu:
• wyłączenie zbędnych ruchów
• włączenie praktycznych technik
• zwiększanie siły (energii) przez prędkość
• włączenie technik z Judo, Aikido, Jujitsu
• optymalizacja i sprawność przemieszczania się
• udoskonalenie metod nauczania i szkolenia
• aspekt psychiczny i duchowy

Te i wiele innych nowych pomysłów zostały włączone do nowego systemu karate-do, które Soke nazwał Gosoku-ryu. Te idee stają się bardziej namacalne, kiedy studiujemy kata Gosoku-ryu pod okiem Mistrza .
Styl Gosoku-ryu jest stosunkowo młodym stylem karate, ale już został włączony w poczet tradycyjnych japońskich systemów sztuk walki.