INTERNATIONAL   KARATE   ASSOCIATION   POLAND

Karate-do.net.pl

KINDER KARATE

KARATE dla przedszkolaków

Od przeszło 10 lat Sensei Jacek Krzysztof Chałupka, prowadzą zajęcia z 5-cio i 6-cio latkami, w oparciu o autorski program „Kinder Karate w Przedszkolu”. Zajęcia dla dzieci w tym wieku to przede wszystkim trening ogólnorozwojowy z elementami karate, ukierunkowany na podnoszenie sprawności fizycznej i kształtowanie prawidłowej postawy. Podczas zajęć z najmłodszymi duży nacisk kładziony jest na naukę dyscypliny i systematyczności, czyli tych cech, które w przyszłości pozwolą osiągnąć lepsze wyniki w innych dziedzinach, na przykład edukacji. Każdy z przedszkolaków trenujących karate zdobywa kolejne stopnie uczniowskie (pasy), a te dzieci które chcą sprawdzić swoje umiejętności, mogą brać udział w zawodach, najdzielniejsze nawet w letnich i zimowych obozach sportowych.

Pokazy karate w wykonaniu dzieci są świetnym uzupełnieniem różnego rodzaju festynów i pikników w przedszkolach. Dlatego zapraszamy placówki oświatowe (przedszkola, szkoły, świetlice) do współpracy.